Inbjudan till ekonomichefsnätverk för SME företag

Ta med en kollega från ett annat företag och få 50% rabatt Innehåll nätverksträffar: Beslutsstödsystem för budget, prognos, rapportering, analys. Outsourcing/Shared services - hot eller möjlighet? Ledarskap Moms- och skattefrågor. Företagsvärdering…

Tre VD-nätverk att välja emellan 2017!

Benchmarking för bättre resultat Företags genomsnittliga livslängd på S&P 500 har minskat från 61 till 18 år sedan 1950-talet. Risken att under en femårsperiod drabbas av en varumärkeskatastrof (att förlora 20 procent av aktievärdet…

Nyhet: Nätverk för projektledare – kom 2 för 1

Vill du bli bättre på att leda och arbeta i projekt? I så fall är "nätverk för projektledare" något för dig! Syftet med nätverket är att du ska vidareutveckla dina kunskaper inom projektarbetets olika faser och processer – från…

Människor och relationer – Redskap kopplade till hur människor fungerar.

Vi inbjuder till en inspirerande halvdag för att ge dig redskapen hur människor fungerar samt möjligheten att lyfta frågor och funderingar inom området. Det mest centrala inom ledarskap är relationen till andra människor. Det handlar…

Resultatbaserat personalarbete – konsultstöd hösten 2015

Att vara attraktiv som arbetsgivare, ha nöjda medarbetare, ett starkt varumärke och dessutom god lönsamhet kräver ett resultatbaserat personalarbete. Med erfarenheter och kompetens finns vi till er tjänst för att kunna anta utmaningen…

Inbjudan till nätverk för projektledare

Vill du bli bättre på att leda och arbeta i projekt? I så fall är "nätverk för projektledare" något för dig! Syftet med nätverket är att du ska vidareutveckla dina kunskaper inom projektarbetets olika faser och processer – från…

Inbjudan till frukostmöte på 6 olika platser med start i Jönköping.

Tema: "Styrkefokuserad förändring" Styrkefokuserat synsätt fokuserar på det som fungerar och det ni vill se mer av i er verksamhet - det vill säga det som driver er organisation framåt! Det är ett synsätt som ökar engagemanget och skapar…

Inbjudan till frukostmöten hösten 2015

"När hela ledningsgruppen vill vara med" är ett seminarium som utgår ifrån: -Vad innebär en förbättringsstrategi? -Hur driva förbättringsarbetet utifrån en långsiktig strategi? -Hur får vi målstyrningen att stödja vårt…

Styrkefokuserad förbättring – frukostmöte på sex platser hösten 2015

Styrkefokuserat synsätt fokuserar på det som fungerar och det ni vill se mer av i er verksamhet - det som driver er organisation framåt! Det är ett synsätt som ökar engagemanget och skapar samarbete mellan människor istället för yrkesrollerna…

Stöd er ledning med resultatbaserat personalarbete hösten 2015

Att uppnå att vara attraktiv som arbetsgivare, ha nöjda medarbetare, ett starkt varumärke och dessutom god lönsamhet kräver ett resultatbaserat personalarbete. Vi finns till er tjänst med kompetens, erfarenheter och framförallt tre…