Stöd er ledning med resultatbaserat personalarbete hösten 2015

Att uppnå att vara attraktiv som arbetsgivare, ha nöjda medarbetare, ett starkt varumärke och dessutom god lönsamhet kräver ett resultatbaserat personalarbete.

Vi finns till er tjänst med kompetens, erfarenheter och framförallt tre personer som vet hur det känns att anta utmaningen att bli bättre på att få engagerade och motiverade medarbetare.

PO Wändal, Stefan Milesson, Anders Thor

[one_third padding=”0 20px 0 0px”]

Per-Ola Wändal, HR-konsult

Per-Ola har de senaste 20 åren på olika sätt arbetat med människor i rollen som arbetsgivare och anställd men även i form av samtal, utbildning och coachning.

Per-Ola kommer närmast från en befattning som HR-manager i ett företag som är underleverantör inom fordonsindustrin med ca 600 tjänstemän/arbetare. Han har god erfarenhet och vana från exempelvis förhandlingar, rehab, lagar&avtal, ledningsarbete, organisationsförändringar och utveckling, kompetenskartläggning och utbildning, kontakter med externa organisationer och parter, statistikinhämtning och rapportering, rekrytering, avveckling, processer inom och med lön- och tidssystem. Per-Ola har genom sina befattningar vid företaget fått arbeta både strategiskt och operativt.

Stefan Milesson, HR-konsult

Stefan har arbetat som personalchef i mer än 25 år och varit ansvarig i HR-processer inom förhandlingar, rehab, lagar&avtal, ledningsarbete, organisationsförändringar och utveckling, kompetenskartläggning och utbildning, kontakter med externa organisationer och parter, statistikinhämtning och rapportering, rekrytering, avveckling.

Tidigare har Stefan arbetat på Myresjökoncernen, ABB, Draka och Prysmian Group med nationella som internationella uppdrag. I dag verkar han som konsult.

Anders Thor

Anders har erafarenheter från stora som små företag som Volvo Penta, Fix, Ericsson Components, Gislaved Gummi och Stacke Hydraulik där verksamheten genom åren förändrats på ett sätt som engagerat personal- och HR-avdelningen.

Anders drivs av att se sambandet mellan affärsverksamheten – produktion och personal/HR-arbetet. Det han uppskattar mest är när HR-processerna och företagets arbetssätt effektiviseras och förändras med en ömsesidig lönsamhet som resultat. Anders strävar efter att ha en strategisk och långsiktig syn på personalarbetet som ska vara nära kopplat till verksamhetens mål och resultat. Förutom det interna arbetet har han även varit engagerad i ett antal externa styrelser/sammanslutningar där han representerat såväl det egna företaget som branschen/näringslivet.

Vill du ha kontakt med oss?

Elisabeth Wagner: 073 -324 49 65, info@industriforum.se

Stefan Milesson: 070-373 01 48, stefan.milesson@telia.com

Per-Ola Wändal: 070-529 81 12, p-o.wandal@live.se

Anders Thor: 070-749 86 36, anders.thor@telia.com