Förkovra dig i IndustriForums underhållsnätverk 2018

Besök Inwido Production AB i Vetlanda 21 mars med oss

Nätverksledare Revsul Dedic

Den första träffen 2018 börjar vi med studiebesök på Inwido Production (fd Elitfönster) i Vetlanda. Företaget har haft en otroligt utveckling de senaste åren. Flertal processer är eller håller på att automatiseras. Övergång från ”manuellt” tillverkning till ”helautomatiserad” produktion skapar stora utmaningar för verksamhet inte minst underhållsavdelning. Företaget har som en del av utveckling anställt en erfaren och kompetent underhållschef, som har lång erfarenhet av underhållsutvecklingsarbete, bl.a. från Arla, Jönköping.

Inwido att presentera företaget och hur de arbetar med underhåll, extra fokus kommer att läggas på ”Underhålls roll vid nyinvestering i utrustning”, som är tema för denna träff. Nedan presenteras program för dagen.

  • 08:00 Inledning, presentation av deltagare, fika
  • 08:20 Presentation av Inwido
  • 09:00 Rundvandring
  • 10:00 Presentation av Vetlandas underhållsverksamhet
  • 11:00 Reflektioner och diskussioner
  • 12:00 Avslut

Nätverket träffas fyra halvdagar per år kl 8 – 12 samt en heldag.

Läs mer om underhållsnätverket här!

Anmälan till nätverket till elisabeth.wagner@industriforum.se eller 073-324 49 65.
Att följa med på träffarna kräver ett deltagande i nätverket. Välkommen att komma med nätverk.

Fredrik Målberg, nätverksledare

 

Ledare för nätverket är Revsul Dedic

Sedan 2004 arbetar Revsul som konsult med fokus på verksamhetsutvecklig, företag- och verksamhetsanalyser, rådgivning/coachande, förändringsledning och utbildare.

I sitt arbete utgår Revsul utifrån ett helhetsperspektiv där han ser en organisation som ett system, dvs. som en samling av ett antal delar som hänger samman med varandra så att de bildar en helhet som samverkar för ett gemensamt mål. Först när alla delar är på plats fungerar verksamheten med sin fulla kraft.

Revsul’s specialistområdena är verksamhetsutveckling (baserad enligt Lean och Six Sigma), företags- och produktionsekonomi, produktionsteknik, produktionslogistik samt driftsäkerhet och underhåll.

Revsul når du på 070-485 40 48 eller rdedic@deloitte.se.