Vår styrka

Ledarutveckling i strategiskt förbättringsarbete och ledarnätverk

Er utveckling,
vår framgång

Alla förtjänar en bra chef. Alla vill vara en bra ledare. Med kundens förtroende, allas engagemang och hög kvalitet når vi resultat.

IndustriForum skräddarsyr efter ditt behov. Vi har allt från individanpassad till företagsanpassad uteckling.

10 Yrkes- & Ledarnätverk

IndustriForums yrkes- och ledarnätverk gör skillnad! Med kompetenta och erfarna nätverksledare, teman som vidareutvecklar deltagarna, intressanta studiebesök, en nätverksgrupp som tillsammans värderar vad man upplever och coachar varandra blir IndustriForums yrkes- och ledarrnätverk något utöver vanliga nätverk.

Nöjd kund-
garanti

I samband med vår kundundersökning svarade alla 250 deltagare från 98 företag, det vill säga 100 %, att de rekommenderar IndustriForums nätverk. 87,5 % av deltagarna gav betyget 4/4 i utvärderingen och resterande 12,5 % gav 3/4 i betyg.

Stor kundnöjdhet helt enkelt!