IndustriForum störst på ledar-/yrkesnätverk i Jönköpings län!

IndustriForums yrkesnätverk gör skillnad

Med kompetenta,erfarna och professionella nätverksledare, teman som vidareutvecklar deltagarna, intressanta studiebesök, en nätverksgrupp som tillsammans värderar vad man upplever och coachar varandra blir

IndustriForums yrkes-/ledarnätverk kompetensutveckling här och nu.

11 yrkes-/ledarnätverk för personlig utveckling

 • HR-nätverk
 • Inköpschefsnätverk
 • Lean fördjupning
 • Förbättringsarbete på småländska
 • Nätverk för produktionschefer
 • Nätverk för produktionstekniker
 • Nätverk kommunikativt ledarskap
 • Underhållsnätverk
 • VD nätverk Globalt perspektiv
 • VD nätverk Verksamhetsutveckling med Lean
 • Projektledningsnätverk

Klicka här för att läsa mer om de olika nätverken på vår hemsida.

Erbjudande 2018

Det 2a, 3e eller 4e nätverket kostnadsfritt vid företagsdeltagande i IndustriForums ledar-/yrkesnätverk – avgörs av hur många anställda ni är i ert företag.

Delta i vår nätverk som individuell deltagare eller som företagsdeltagare.

Individuell deltagare 7 500 kr exkl moms för 12 månader (rullande deltagande) och fyra heldagar. OBS! VD nätverk 20 000 kr exkl moms för 12 månader + omkostnader.

Pris företagsdeltagande bygger på antalet anställda. Betala er avgift och delta med så många personer som vill ha kompetensutveckling.

Företagspris 12 månader

 • 1-10 anställda pris 9 000 kr exkl moms
 • 11-20 anställda pris 15 000 kr exkl moms
 • 20-40 anställda pris 23 000 kr exkl moms
 • 41-60 anställda pris 28 000 kr exkl moms
 • 61-100 anställda pris32 000 kr exkl moms
 • 101-150 anställda pris 36 000 kr exkl moms
 • 151-200 anställda pris 39 000 kr exkl moms
 • 201 – 250 anställda pris 43 000 kr exkl moms
 • Fler än 251 anställda pris 48 000 kr exkl moms

Nöjd kund garanti

Är du inte nöjd efter den första nätverksträffen så får du deltagaravgiften tillbaka!

2017 svarade 90 % av deltagarna att nätverket bidrar till nya infallsvinklar för mig i min yrkesroll.

100% av de som svarade i vår enkät rekommenderar sitt nätverksdeltagande till andra.