IndustriForums yrkesnätverk gör skillnad

Med kompetenta,erfarna och professionella nätverksledare, teman som vidareutvecklar deltagarna, intressanta studiebesök, en nätverksgrupp som tillsammans värderar vad man upplever och coachar varandra blir

IndustriForums yrkes-/ledarnätverk kompetensutveckling här och nu.

11 yrkes-/ledarnätverk för personlig utveckling

 • HR-nätverk
 • Inköpschefsnätverk
 • Lean fördjupning
 • Förbättringsarbete på småländska
 • Nätverk för produktionschefer
 • Nätverk för produktionstekniker
 • Nätverk kommunikativt ledarskap
 • Underhållsnätverk
 • VD nätverk Globalt perspektiv
 • VD nätverk Verksamhetsutveckling med Lean
 • Projektledningsnätverk

Klicka här för att läsa mer om de olika nätverken på vår hemsida.

Erbjudande 2018

Det 2a, 3e eller 4e nätverket kostnadsfritt vid företagsdeltagande i IndustriForums ledar-/yrkesnätverk – avgörs av hur många anställda ni är i ert företag.

Delta i vår nätverk som individuell deltagare eller som företagsdeltagare.

Individuell deltagare 7 500 kr exkl moms för 12 månader (rullande deltagande) och fyra heldagar. OBS! VD nätverk 20 000 kr exkl moms för 12 månader + omkostnader.

Pris företagsdeltagande bygger på antalet anställda. Betala er avgift och delta med så många personer som vill ha kompetensutveckling.

Företagspris 12 månader

 • 1-10 anställda pris 9 000 kr exkl moms
 • 11-20 anställda pris 15 000 kr exkl moms
 • 20-40 anställda pris 23 000 kr exkl moms
 • 41-60 anställda pris 28 000 kr exkl moms
 • 61-100 anställda pris32 000 kr exkl moms
 • 101-150 anställda pris 36 000 kr exkl moms
 • 151-200 anställda pris 39 000 kr exkl moms
 • 201 – 250 anställda pris 43 000 kr exkl moms
 • Fler än 251 anställda pris 48 000 kr exkl moms

Nöjd kund garanti

Är du inte nöjd efter den första nätverksträffen så får du deltagaravgiften tillbaka!

2017 svarade 90 % av deltagarna att nätverket bidrar till nya infallsvinklar för mig i min yrkesroll.

100% av de som svarade i vår enkät rekommenderar sitt nätverksdeltagande till andra.