Grundläggande ledarutbildning under fem halvdagar för teamledare/samordnare etc

En grundläggande ledarutbildning under fem halvdagar för teamledare, samordnare, gruppledare, förbättringsledare etc, oavsett om man har personalansvar eller ej.

Efter utbildningen skall deltagarna ha med sig en grundläggande kunskap om kommunikation, målstyrning, relationer, teamutveckling samt hur deras ledarskap påverkar andra.

Om utbildningen

Utbildningen ska genomföras med interaktivitet och inkludering som ledord så att det präglas av engagemang och delaktighet. Ledarskapskonsulten arbetar hela tiden tillsammans med gruppen i dialog, använder frågor som väcker reflektion och engagemang, tar fram gruppens egna exempel och behov och kopplar samman olika delar med varandra till en samverkande helhet. 

Mellan kursdagarna har deltagarna hemuppgifter av reflektion- eller feed forward-karaktär. Det är viktigt att hela programmet genomförs på ett sätt som är vardagsnära och verksam­hetsförankrat samt odlar nyfikenhet. Deltagarna ska känna att de i varje del förstår kopplingen till sitt dagliga arbete och ser den praktiska användningen av kunskapen och verktygen. Efter genomförd utbildning mottar deltagarna intyg inkl. kursplan.

 

Läs mer om utbildningen här