Till HR med intresse för att veta mer om GDPR

Den 15 mars 2018 kl 08.30-12.00
HR nätverket träffas på Scandic Elmia i Jönköping på torsdag.
Du betalar 5 500 kr exkl moms för 12 månaders deltagande.

Kontakta Elisabeth Wagner, elisabeth.wagner@industriforum.se eller 073-324 49 56 om du är intresserad.

Är du intresserad av att vara med i IndustriForums HR nätverk 2018?

GDPR – Har du koll på den nya dataskyddsförordningen som styrelseledamot

EU:s nya dataskyddsförordning börjar tillämpas i maj 2018. Den omfattande förordningen (173 ingresspunkter och 99 artiklar) påverkar förutsättningarna för i stort sett all behandling av personuppgifter och berör de allra flesta företag, stora som små. Den nya dataskydds-förordningen kommer att utgöra den största förändringen för företag vad gäller hantering av personuppgifter och dataskydd sedan personuppgiftslagen infördes. Det är nu dags att sätta sig in i vad förordningen innebär och att ta ställning till vilka åtgärder som måste vidtas före maj 2018. Företagets personuppgiftsbehandling är en fråga även för styrelsen mot bakgrund bl.a. av att hanteringen av personuppgifter är strategiskt viktig och att sanktionerna vid överträdelser kommer att skärpas kraftigt.

Håkan Unbeck, Glimstedt Advokatbyrå Jönköping föreläser.

Nätverksledare är Anders Thor

Anders Thor har en gedigen bakgrund som Personal-/HR chef från såväl större som mindre företag. I flera av verksamheterna har förändringar skett som inneburit att Anders i sin roll fått arbeta med att utveckla HR arbetet och de processer som HR har huvudansvar för. Problemlösning, information, verksamhetsutveckling, förhandlingar och stöd till chefer och medarbetare har varit naturliga delar i arbetet.

Idag arbetar Anders med att stötta företag som HR Konsult/Interim HR Manager.

Du når Anders på telefon 0707 49 86 36 eller via mail anders.thor@hrsnordic.com du kan även besöka hans webbsida på Internet www.hrsnordic.com för ytterligare information.

Inplanerade datum 2018

  • 17 maj kl 08-30 – 12.00 på IndustriForum i Jönköping
  • 13 september j kl 08-30 – 12.00 på IndustriForum i Jönköping
  • 15 november kl 08-30 – 12.00 på IndustriForum i Jönköping

Ett deltagande gäller 12 månader från startdatum och garanterar 5 träffar.

Här kan du läsa mer om HR nätverket