Inbjudan till ekonomichefsnätverk för SME företag

Ta med en kollega från ett annat företag och få 50% rabatt

Innehåll nätverksträffar:

  • Beslutsstödsystem för budget, prognos, rapportering, analys.
  • Outsourcing/Shared services – hot eller möjlighet?
  • Ledarskap
  • Moms- och skattefrågor.
  • Företagsvärdering m.m.

goran_ekelundNätverket leds av Göran Ekelund. Göran har 25 års erfarenhet från ledande positioner inom näringsliv och ekonomi. Han har verkat  i såväl privatägda företag som börsnoterade svenska och internationella koncerner.

Nätverket träffas fem förmiddagar under 12 månader. Ett deltagande är rullande 12 månader. Kommande träffar genomförs i huvudsak hos olika företag för att få möjlighet att se olika verksamheter.

Träffarna 2016 är 23 februari, 19 april, 17 maj, 20 september och 22 november kl 8 – 12 och avslutas med lunch för de som vill.

Läs mer här