Inbjudan till IndustriForums inköpsnätverk 2018

Anmälan och information

Du betalar 7 500 kr exkl moms för 12 månaders deltagande.

Inköpschefsnätverket träffas 4 dagar per år kl 9 – 16 under ledning av Maria Pettersson.

Vår nästa träff är planerad till den 16 november. Temat då är ”SRM-system”.

  • Hur systematisera inköpsarbetet och göra det mindre personberoende (minimera riskerna att information och kunskap om en leverantör stannar ”i huvudet” på en inköpare?
  • Vilka system finns och vad har vi för erfarenhet av dem? Hur säkerställa att överenskommelser och avtal inte hamnar i personliga mailkorgar utan systematiseras och blir tillgängligt för alla som behöver/har rätt till informationen?

Maria har arbetat med inköp i 15 år, de senaste 10 åren som inköpschef i företag som omsätter ca 500 miljoner kronor. Maria når du på 0383-599 41 eller maria.pettersson@t-emballage.se.

Här kan du läsa mer om inköpsnätverket!