Är du redo att utmana dina och ditt företags invanda mönster, struktur & regler?

Styrkefokuserat synsätt fokuserar på det som fungerar och det ni vill se mer av i er verksamhet – det som helt enkelt driver er organisation framåt! Det är ett synsätt som ökar engagemanget och skapar samarbete mellan människor på alla nivåer istället för mellan yrkesrollerna samt minskar stress och motstånd vid förändringar.

Konkreta och mätbara resultatförbättringar i hela verksamheten på mycket kort tid. Inget “hokus pokus” utan engagemang och målstyrning på alla nivåer.

Siiri Julge Alvemyr, Sirge AB


Referenser, frågor m.m.

elisabeth.wagner@indstriforum.se eller 073-324 49 65 eller Siiri@sirge.se alt. 0704671967.