Inbjudan till HR yrkesnätverk

Pröva en gång utan kostnad

HR-nätverket träffas fem halvdagar per år under ledning av Stefan Milesson, fd HR-chef på bl a Draka Kabel i Nässjö.

Träffa deltagare från EFG, Electrolux, Ewes, Esbe, Isaberg Rapid, Horda Stans, Itab Shop Concept, SealEco m fl.

Pris 5 500 kr exkl moms för 12 månader.

Referenser; Sanna Nordlund; sanna.nordlund@burserydsbruk.se, telefon 0371  375 00.

Cecilia Selander, cecilia.selander@lindstromgroup.com.

Anmälan och frågor ställs till elisabeth.wagner@industriforum.se eller på 0733 244965.

Läs mer om nätverket här..

Nästa träff 16 mars 2017 Tema: HR mål och handlingsplaner, årsplanering

 

Tid: 16 mars kl 08.30 – 12.00

Plats: Industriforum Jönköping, Fridhemsvägen 29

Övriga teman som behandlas i nätverket. Är det något som intresserar dig?

 • Personalförsörjning
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • HR:s roll i organisationen
 • Kompetensförsörjning
 • Attraktiv arbetsgivare
 • Ledarskap ur ett HR perspektiv
 • Hur kan HR bidra till lönsamheten?
 • Hur kan HR arbeta aktivit i arbetsmiljöarbetet?
 • Lönesättning
 • HR relaterade polocies och processer
 • Chefskap – Ledarskap – Medarbetarskap
 • Medarbetare som underpresterar