2 VD-nätverk att välja mellan 2016!

Benchmarking för bättre resultat

Företags genomsnittliga livslängd på S&P 500 har minskat från 61 till 18 år sedan 1950-talet. Risken att under en femårsperiod drabbas av en varumärkeskatastrof (att förlora 20 procent av aktievärdet på en månad) har ökat från 20 procent till mer än 80 procent på två decennier. Dessutom har den genomsnittliga livslängden på en VD-post halverats. Läs mer i DI Debatts artikel från 13 dec 2014.


VD-nätverk Verksamhetsutveckling med Lean

 

Besöker i höst Emballator Lagan Plast i Ljungby och Saab AB i Linköping.

 

Nätverket träffas heldag med samling dagen innan kl 18.00 för middag och social samvaro.

 

Träff 3 2016 torsdag 22 september samling 21e

Tema – Lean med fokus på medarbetarskap o ledarskap på Emballator Lagan Plast, Ljungby.

Träff 4 2016 tisdag 15 november samling 14e

Tema – Ständiga förbättringar kopplade till företagets mål och strategi, Saab Aerostructure, Linköping.

Nätverket vänder sig till vd och platschef i tillverkande företag.

Läs mer i produktbladet för VD-nätverk Verksamhetsutveckling med Lean.

Nätverksledare Peter Swalander

Nätverksledare: Fredrik Målberg

VD/Management nätverk

Studiebesök under 2016 är Väderstad AB, Spaljisten i Åseda, AMV m fl företag. 

Fyra heldagar under 12 månader.

Datum:  2 september och 18 november.

Teman: strategiarbete, styrelsearbete, avtal, internationella affärer och för vd förekommande arbetsuppgifter m.m.

Deltagare: Bufab Kit, Carlfors Bruk, Horda stans, Ingelsten & co, Schuchardt Maskin,  m fl.

Nätverksledare: Fredrik Målberg

Nätverket vänder sig till VD och personer i ledningsgruppen.

Läs mer i produktbladet förVD/Management-nätverk.