Besök Ikea i Älmhult och Husqvarna AB tillsammans med våra nätverk i september

Nätverk för produktionstekniker besöker Ikea den 16 september

Ikea Industries i Älmhult Flatlinefabriken

– Fabrikspresentation

– Rundvandring

– Kvalitetssäkring

– Produktionsteknik

Ikea of Sweden i Älmhult

– Hur Ikea jobbar med utveckling och design för produktion

– Hur Ikea tänker runt inköp och val av leverantörer

IndustriForums nätverk för produktionstekniker träffas 4 ggr per år tillsammans med nätverksledaren Håkan Stennert. Är du intresserad av produktionstekniska frågor är du välkommen att delta i nätverket. Läs mer om nätverket här.


Nätverk för inköpschefer besöker Husqvarna AB den 15 september

Göran Rudén, vice president purchasing Europe, presenterar ämnet för dagen, ”Lågkostnadsländer kontra insourcing, kostnad vs flexibilitet”.

Eftermiddagen tilllbringar vi i IndustriForums lokaler för fortsatt diskussion kring ämnet.

Läs mer om nätverket här