VD-nätverket globalt perspektiv 2015

Inbjudan till BabyBjörn på Arkepelag, Lidingö 3 september

Arkipelag konsthallNätverksträffen äger rum den 3 september 2015 kl 8 – 15 på Arkepelag på Lidingö. Värd för träffen är Ulf Ingemarsson, vd BabyBjörn och vi träffas vi redan den 2 september kl 18 på hotell Saltsjöbaden, Lidingö för gemensam samvaro.

Arkepelag konstmuseum är byggt av BabyBjörns grundare Björn Jakobsson där Johan Nyrén var arkitekt. Bygget påbörjades vintern 2009/10 och konsthallen öppnade 3 juni 2012.

Tema för nätverksträffen:

Förändring i köpbeteende samt framtidens sälj- och köpkanaler.

Vilka är framtidens drivkrafter att förhålla sig till som vd? Tid, affärsmodell, produktlösning, kostnadseffektivitet m.m.

Vilka trender ser vi på konsumentmarknaden contra B2B?

  • Flexibla distributörer?
  • Förändrat köpbeteende?
  • Prissättning?

12 november 2015

Jan-Olof

Tema:

  • Tillväxt och risk ur ett företags- och samhällsperspektiv.
  • Tillväxt- och framgångsfaktorer.
  • Hur kan man som lokal vd påverka den regionala utvecklingen?
  • Hur fungerar en kommun ur ett näringslivsperspektiv?

 

Vi träffas den 11 november kl 18, Jan-Olof Andersson, Rimaster AB, är nätverksledare.

 

Intresserad av att delta i nätverket?

Kontakta Elisabeth Wagner 073-324 49 65 eller Jan-Olof Andersson 070-819 44 22.