Produktionstekniskt nätverk till Väderstadverken.

Den 8 maj klockan 09-15 kommer ett produktionstekniskt nätverk att hållas med 17 deltagare från:

Campus Värnamo, EFG European Furniture Group AB, El-Björn AB, Ericsson AB, ESBE AB, Ewes AB, Jeld-Wen Sverige AB Forserum, Kongsberg Automotive AB, Rapid Granulator AB, Saab AB Training Simulation, Smålandsvillan AB.

Huvudtemat för dagen  är “Designa för produktion”, alltså hur Väderstad-Verken konstruerar sin produkt för att det ska vara billigt och lätt att producera den.

Håkan Foto till industriforumDet andra temat är “Lean”, och det är då framförallt att studera hur Väderstad-Verken har gjort Leanarbetet till något enkelt och verklighetsnära, som blivit ett stöd i det dagliga arbetet.

Nätverket leds av Håkan Stennert från Saab AB Training Systeams.

Läs mer om nätverket för produktionstekniker.

Anmälan

Anmälan senast onsdag 7 maj kl 16 till elisabeth.wagner@industriforumse. alt 073-324 49 65.

Frågor besvaras av Håkan Stennert, telefon 036-38 87 75.