Yrkesnätverk inom verksamhetsutveckling 2015

Våra yrkesnätverk bidrar till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, bättre förmåga att ta beslut på hemmaplan.

Sammanlagt är det 4 träffar under 12 månader för 7 000 kr exkl moms.

2014 var det 98 deltagande företag med en kundnöjdhet på 88% dvs 88% av deltagarna har givit oss högsta möjliga betyg på yrkesnätverken! Dessutom rekommenderar 100% IndustriForums nätverk.

Förbättringsarbete grundAndreas Karlbom

Träffas den 29 januari, 9 april, 4 september och 20 november kl 9 -16 år 2015.

Ledare för nätverket är Andreas Karlbom från Axxos.

Teman: Lean planering, självutvärdering och kompetens-utveckling, kanbanstyrning, grundläggande värdeflödesanalys och Lean projektstyrning.

Målgrupp: Personer som arbetar med verksamhetsutveckling och vill lära sig ett strukturetat sätt att arbeta med detta långsiktigt.

Läs mer

 

 

Förbättringsarbete på småländskaRevsul2014

Träffas den 18 februari, 20 maj, 23 september och 18 november kl 9 -16 år 2015.

Ledare för nätverket är Revsul Dedic från PRC Engineering

Teman: Förbättringsarbete i logistikföretag, Förändringsledarskap med ledarkonsult, studiebesök SKF eller Autoliv, Toyota Kata på prel. Ap & T.

Målgrupp: Företag som har verksamhetsutveckling högt upp på dagordningen.

Läs mer

 

 

Lean Fördjupning

Träffas den 29 januari, 9 april, 3 september och 5 november kl 9 -16 år 2015.

Ledare för nätverket är Peter Swalander.

Teman: Strategiskt förbättringsarbete på Saab Electronic Defence i Göteborg, Scaniai Oskarshamn, Volvo Cars i
Skövde.

Målgrupp: Chefer och medarbetare som arbetar med verksamhetsutveckling.

Läs mer

 

Anmälan

och frågor till elisabeth.wagner@industriforum.se eller 0733 244 965.

Du kan anmäla dig under hela året då nätverken är “rullande 12 månader”.