Livslängden på en VD har halverats på två decennier

Flera världsomspännande trender förändrar politiken, näringslivet och kulturen, Johan Norman författare och debattör

Vi står mitt i en regeringskris och i dagslaget kan ingen förklara hur det här landet ska styras framöver. Manga uppfattar det som något oerhört, en unik situation. Men, säger Johan Norman om vi blickar ut i världen och tittar på andra samhällsområden framstår det snarare som ett nytt normalläge. Ett nytt, turbulent normalläge.

Inom näringslivet innebar det att vi står inför en alltmer omvälvande kreativ förstörelse. Företags genomsnittliga livslängd på S & P 500 har minskat från 61 år på 1950-talet till 18 år idag. Risken att drabbas av en varumärkeskatastrof (att förlora 20 procent av aktievärdet på en månad) under en fem- årsperiod har ökat från 20 procent till mer än 80 procent på två decennier. Den genomsnittliga livslängden på en vd-post har halverats. De stora företag som vill klara av detta måste agera som små, och vara öppna for massiv valfrihet.

I en värld som är i ständig rörelse är det, på gott och ont, bara de organisationer som är gjorda for förändring som kommer att klara sig.

Artikeln publicerades i DI 2014-12-13

 

14 % av alla når framgång* i sitt förbättringsarbete – vill ni vara ett av dessa företag?

 

Det blåser ofta hårt på toppen.

När “hela” ledningsgruppen är med – första steget 2015 på resten av er förbättrings-resa

 

I ett strategiskt förbättringsarbete är hela ledningsgruppen är den viktigaste pusselbiten för att skapa engagemang, uthållighet och resultat i hela verksamheten.

Vi erbjuder under 2015, som start på ett strategiskt förbättringsarbete,  två olika ledningrupps  workshops där ni får verktyg för att stärka er i förbättringsledarrollen och insikt i hur ni skapar ett målstyrt uthålligt förbättrings-arbete på plats.

 

* Källa; 50 nyanser av Lean, varför bara några få lyckas – av Håkan Ivarsson, Claes Molin mfl

 

PRC

Workshop 1 Ledningens strategi för förbättrings-arbete

 

Workshopen fokuserar på hur ledarna, i det dagliga förbättringsarbete, knyter an till vision, affärsplan mm;

  • Vad innebär en förbättringsstrategi?
  • Hur driva förbättringsarbetet utifrån en långsiktig strategi?
  • Hur får vi målstyrning att stödja vårt förbättringsarbete?
  • Hur skapar vi uthållighet i förbättringsarbetet?

Workshopen leds av PRC Engineering AB, med erfarenhet från kunder som Siemens, Arla, TriumfGlass och Octapharma.

 

Swalander Affärsutveckling

 

Workshop 2 Ledarskap och Lean

 

Workshopen fokuserar på ledarskap och ledarens roll i arbetet med Lean;

  • Vad innebär det att vara en Lean ledare?
  • Hur skapar jag förutsättningar för Lean – för mig som ledare och för min organisation?
  • Hur tränar vi oss i praktiken?

Workshopen leds av Swalander Affärsutveckling AB med erfarenhet från kunder som Saab, Electrolux och Sapa.