Karriär- och Ledarutvecklingsdag 2012

Tema: Motivation

Stort tack till föredragshållarna på vår Karriär- och Ledarutvecklingsdag 2012! Stort tack till alla ni som deltog i konferensen!

Ahrenfeldt mtr 9 febru 2012 (pdf, nytt fönster)

Jan-Åke Jonsson mtr 9 febr 2012 (pdf, nytt fönster)

Ulla-Marie Hellenberg 9 febru 2012 (pdf, nytt fönster)

Kvalitetsvärde

3,5 av 4

Bilder från dagen