Karriär- och Ledarutvecklingsdag 2010

Medarbetarskap

Karriär- och Ledarutvecklingsdag 2010Dagen vände sig till chefer, ledare och ledningsgrupper som vill inspireras, utvecklas och få möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra ledare.

Peter “Poker” Wallenberg Jr Ulrica Messing Eva Danielsson

Kvalitetsvärde

3,48 av 4