Inbjudan till yrkesnätverk Lean Fördjupning

Tisdag 24 januari 2017, kl. 9-16

Orkla House Care AB, Tallvägen 6 i Bankeryd

Protram; Presentation av Orkla House Care/Anza

Orkla House Care/Anza arbete med Produktionssystem och

“Gå & Se” (fabriksvisning).


Sedan 2012 ägs Anza av Orkla och har sedan dess utvecklat sin verksamhet betydligt för att öka produktivitet och lönsamhet.

”Anza tillverkar penslar, rollers och verktyg för alla typer av måleriarbeten. Vårt sortiment är marknadens bredaste – och det är yrkesmålarnas förtjänst.

Yrkesmålarna ställer höga krav, och det är inte konstigt. Det är ju de som måste ha pålitliga arbetskamrater att hålla i handen. Därför ska våra produkter vara lätta att greppa, på flera sätt.

En yrkesmålare känner ofta direkt när han eller hon fått tag i ett riktigt bra verktyg. Och efter närmare 70 år vet vi precis vad det är som skapar den där känslan.”

Läs gärna mer om Orkla House Care och Anza på deras hemsidor, //www.orklahousecare.com/ , //www.anza.se/

Vårt tema för träffen är ”Produktionssystem” – där vi får möjlighet att se hur man jobbar med detta och sedan har vi ett erfarenhetsutbyte inom nätverket, där vi delar med oss från våra egna verksamheter.

Var och en förbereder sig kring temat och med underfrågorna;

  • Hur jobbar vi med Produktionssystem kopplat till förbättringar?
  • Hur jobbar vi med Produktionssystem kopplat till organisationen?
  • Hur jobbar vi med Produktionssystem kopplat till mål o mätetal?

Intresserad?

Hör av dig till Elisabeth Wagner, elisabeth.wagner@industriforum.se eller 0733 244 965 senast den 20 januari. Priset för 4 träffar under 12 månader är 7 500 kr exkl moms.

Nätverket leds av Göran Liljenström

Göran har över 30 års erfarenhet av arbete i olika svenska bolagverksamma på den internationella marknaden, bl.a. ABB och Sapa.Han har innehaft ledande befattningar inom utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning. Under flera år har han också drivit effektivitetsprogram med fokus på lean- och kvalitetsområdet. I dag arbetar han också med certifierade ledningssystem förkvalitet (ISO 9001), yttre miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö (OHSAS 18001/ISO 45001).

Göran Liljenström når du på 070 301 55 08 alt. goran.liljenstrom@telia.com