Inbjudan till HR yrkesnätverk

Boka tidigt rabatt fram till 15 december för nya deltagare

HR-nätverket träffas fem halvdagar per år under ledning av Stefan Milesson, fd HR-chef på bl a Draka Kabel i Nässjö.

Träffa deltagare från EFG, Electrolux, Ewes, Esbe, Isaberg Rapid, Horda Stans, Itab Shop Concept, SealEco m fl.

1000 kr exkl i rabatt fram till 2015-12-15 för nya deltagare i nätverket.

Referenser; Sanna Nordlund; sanna.nordlund@burserydsbruk.se, telefon 0371  375 00.

Cecilia Selander, cecilia.selander@lindstromgroup.com.

Anmälan och frågor ställs till elisabeth.wagner@industriforum.se eller på 0733 244965.

Läs mer om nätverket här..

Hur får medarbetarna att blomma?

 Nedanstående teman är aktuella att arbeta med i nätverket. Är det något som intresserar dig?

 • Personalförsörjning
 • Psykosocial arbetsmiljö
 • HR:s roll i organisationen
 • Kompetensförsörjning
 • Attraktiv arbetsgivare
 • Ledarskap ur ett HR perspektiv
 • Hur kan HR bidra till lönsamheten?
 • Hur kan HR arbeta aktivit i arbetsmiljöarbetet?
 • Lönesättning
 • HR relaterade polocies och processer
 • Chefskap – Ledarskap – Medarbetarskap
 • Medarbetare som underpresterar

Läs mer här