Ledningsgruppsutveckling – Strategi för hållbart förbättringsarbete

9 % av alla företag når framgång*) i sitt förbättringsarbete – Vill ni vara ett av dessa företag?

I ett strategiskt förbättringsarbete är ledningsgruppen är den viktigaste pusselbiten för att skapa engagemang, uthållighet och resultat i förbättringsarbetet.

IndustriForum faciliterar/stödjer ledningsgrupper i att lägga en strategiskt plan för ett långsiktigt hållbart förbättringsarbete.

*)Källa; 50 nyanser av Lean, varför bara några få lyckas – av Håkan Ivarsson, Claes Molinm fl.

Kontakta oss för mer information:

Elisabeth Wagner, elisabeth.wagner@industriforum.se, telefon 073-324 49 65.