Vill du bli bättre på att leda och arbeta i projekt?

Bra resultat i samband med projekt uppnås med hjälp av en tydlig projektkultur där bland annat strukturer och delaktigheten hos projektdeltagarna inkluderas.

För att nå dit kan projektarbetet definieras FEST: Frihet, Enkelhet, Småskalighet och Tillit. (Definition av Thorbjörn Wennel.)

Behöver ni:

  • större insikter om era projekts olika faser?
  • en djupare förståelse för samspelet mellan de olika roller som finns i en projektgrupp?
  • hjälp kring ledning och styrning av projekt samt insikter om de problem och möjligheter som är förenade med att arbeta i projekt?
  • utveckla färdigheter och kunskaper i att muntligt, och med tekniska hjälpmedel, kunna presentera projektresultat inför projektets uppdragsgivare och intressenter?

Vi erbjuder:

en skräddarsydd utbildning där vi coachar er i era projekt. Johan Tjärnfors som har 15 års erfarenhet av projektledarutbildning och projektutveckling inom näringslivet och högskolevärlden kommer att hålla i utbildningen.

 

Vill du veta mer? I så fall kontaktar du Elisabeth Wagner, 073-324 49 65 eller Johan Tjärnfors, 070-856 64 65.