Ledarutbildning för chefer våren 2015

Ledarskap för erfarna chefer

Utbildningen är för dig som har mer än två års erfarenhet som chef och inte har gått någon ledarskapsutbildning tidigare. Du vill nu få kunskap och teori kopplat till din erfarenhet och dessutom bli mer medveten och tryggare in din roll.

 

Leda andra chefer

Den här utbildningen är för dig som har mer än fem års erfarenhet i ledande befattning och är chef på ledningsgruppsnivå. Genom att få insikter om hur du påverkar andra skapar du engagemang och ett framgångsrikt ledarskap.