Mänsklig kompetens blir allt viktigare…

“Produktivitetsutvecklingen har stannat av i Sverige de senaste åren”, DI 2015-01-27

Ann Öberg och Jimmy Boumediene vid Svenskt Näringsliv, skriver i sin artikel att från 1995 – 2007 klättrade Sverige på välståndsligan från trettonde plats till sjunde plats. Därefter har produktivitetstillväxten dämpats oroväckande.

I bifogad artikel beskriver Ann och Jimmy hur lågkonjunkturen, investeringar och trender påverkar Sverige.

“Ska man enkelt försöka sammanfatta dessa trender kan man säga att ny teknik blir allt viktigare liksom mänsklig kompetens. Och det visar sig också att detta är en viktig förklaring till den svaga utvecklingen sedan 2007. Investeringarna totalt sett har varit låga. Den välkända matchningsproblematiken indikerar också att kompetensen hos arbetskraften bristen, vilket går på tvärsemot uvtecklingen att mänsklig kompetens blir allt viktigare.”

Läs mer här

Så… Vad behöver ni mest i vår? Blommor eller mänsklig kompetens?

Blommor contra utbildning i psykosocial arbetsmiljö

54078-Daises-with-blue-skyBlommor hjälper kanske för stunden om din medarbetare är sjuk men en väl fungerande psykosocial arbetsmiljö är det bästa redskapet för hur man behåller sina medarbetare friska.

Utbildningen rör dig som chef, ledare och/eller företagare och sker under en dag i Jönköping den 12 mars och i Gislaved den 28 april.

När kursen är slut vet du vad det handlar om och vet hur du skall gå vidare i ditt företag för att inte behöva skicka blommor.

Läs mer här

Seminarium i förändringsledning

Seminarium i förändringsledningIshackan kan vara ett verktyg för att komma “uppåt” men vi rekommenderar den inte inom förbättringsarbete.

Seminarium halvdag i förändringsinriktat ledarskap/kommunikation i Jönköping den 10 mars och i Gislaved den 9 april kl 8.30 – 12.00.

Vi vill i detta seminarium visa på hur du använder kommunikationen som ett redskap för att entusiasmera och engagera dina medarbetare.

Läs mer här