Ishacka contra seminarium i förändringsledning?

Seminarium i förändringsinriktat ledarskap och kommunikation

Ishackan kan vara ett verktyg för att komma “uppåt” men vi rekommenderar den inte i förbättringsarbete.
Vi presenterar ett förändringsledarskap där kommunikationen är ett verktyg för att nå fram, entusiasmera och engagera sina medarbetare.

Pris 1 200 kronor exkl moms per person inkl förmiddagsfika.

Mer information och anmälan!

Läs också veckans nyhetsbrev