Ledarutbildning hösten 2014

Har du tänkt att vidareutveckla-/utbilda dig själv eller någon av dina ledare under hösten kan vi förutom skräddarsydda lösningar erbjuda följande alternativ:

Läs mer i veckans nyhetsbrev!