Karriär- och Ledarutvecklingsdag 2011

Balans i livet som ledare

Balans, Inspiration, Meningsfullt, Aha!, Reflektion och Egen Medvetenhet

– så beskriver några av deltagarna sin upplevelse av IndustriForums Karriär och Ledarutvecklingsdag.

Balans i livet – en förutsättning för gott ledarskap.

Balans i livet innebär att få ihop ekvationen familj, fritid och ett stimulerande arbete. Undersökningar bland yngre chefer visar en kritisk syn på dagens villkor för ledarskap. Man kan se en tilltagande frustration bland kvinnor och män, när det gäller att förena karriär, barn och en intressant fritid.

Kvalitetsvärde

3,45 av 4